Vår praktik finns numera i von Ahnska huset.

 

Välkommen till vår nya, fräscha och mysiga praktik på Skolgatan 5C.

Reception 

Receptionen är alldeles till höger om väntrummet. Där kan du anmäla dig eller plinga på klockan om du vill fråga om något. Receptionsdisken är förlängd innanför våra vackra glasdörrar. Då kan du vara mer avskild efter behandling, få ny tid, ställa frågor, etc.

Väntrum 

Alldeles innanför det lilla kapprummet har vi vårt väntrum i direkt anslutning till receptionen. Om du kommer tidigt, kan du koppla av med en tidning eller TV och barnen har lite leksaker att förströ sig med.

Behandlingsrum 

Behandlingsrummen har vi försökt göra så lika som möjligt, men några är lite större och några mindre. Vi anstränger oss att ha få saker på rummen för att det ska vara så hygieniskt och lättstädat som möjligt.

Ett av behandlingsrummen är utrustat för lustgasbehandling. En liten mask sätts över näsan och man får kontinuerlig och individuellt avpassad mängd lustgas hela tiden. På bilden kan ni se hur avslappnad man kan bli med hjälp av denna typ av vård. Lustgas används av flera skäl: ofrivilliga ryckningar/kramper, kväljningar eller tandvårdsoro.

Steril/centralskepp 

Vi har ett ljust centralt rum mitt emellan våra behandlingsrum. Där gör vi i ordning brickor och övrigt som behövs för din behandling. Längre bort i rummet rengör vi alla instrument efter alla lagar, förordningar och vårt inarbetade kvalitetssystem. Det är enkelt för dig att se att vi har goda rutiner från början till slut. På bilden smörjer och steriliserar maskinen alla våra borrmaskiner efter varje patient.

Röntgenrum 

En speciell röntgen har vi utrustat kliniken med. Denna panoramaröntgen använder vi inför större behandlingar typ implantat eller större broarbeten. Den är också utomordentligt bra vid kontroll av bettutveckling hos barn, avsaknad av tänder, tandlossningsnivå på patienter med extrema kväljningsbesvär, etc. Strålmängden är dessutom otroligt liten. Den ger dock inte alltid samma tydlighet som små bilder kan ge, så den ersätter inte småbildsröntgen fullt ut.

Laboratorium 

Här gör vi mindre teknikerarbeten samt packar och packar upp arbeten som kommer från vårt mångåriga samarbetande tandtekniska laboratorium i Skåne, Unique Dental.

Kontor 

Här planerar Per och Anna inför dagens arbeten samt skriver remisser, terapiplanerar, med mera. Här vistas vi en hel del, vid sidan av våra patientöppettider, då kommunikationen med våra specialister och administration mot Försäkringskassan och andra myndigheter håller oss sysselsatta.

Personalrum 

I personalrummet har vi morgonmöten och regelbundna klinikmöten för att skapa och bibehålla hög kvalitet på kliniken. Men visst behöver vi en kaffepaus och trevligt umgänge tillsammans en liten stund varje dag också!