Tandvårdskostnader 

 

 

VAD ÄR ALLMÄNT TANDVÅRDSBIDRAG (ATB)? 

Allmänt TandvårdsBidrag (ATB) är ett bidrag från staten via skattemedel för att man regelbundet skall gå till tandvården och kontrollera sin munhälsa. Bidraget delas ut från Försäkringskassan en gång per år och väntar på att utnyttjas av Dig när du kommer för undersökning. Då dras denna summa ifrån Din undersökningskostnad hos behandlande tandläkare. Bidraget kan sparas i 24 månader, men sedan förfaller den. Då har du i så fall missat ett bidrag på 150 eller 300 kronor.

 

Hur mycket får man i bidrag? 

Om du är 22-29 år och 65 år eller äldre, får Du en minskning av tandvårdskostnaden med 300 kronor/år. Maximalt kan du då ha en minskad kostnad på 600 kr om du går en gång inom 24 månader. Är Du 30-64 år får Du ett motsvarande bidrag på 150 kronor/år.

 

Vad kostar behandlingen? 

En undersökning innebär ofta att mer görs än själva undersökningsmomentet. Efter att vi samlat in alla data och Du informerats om hur Din munhälsa är, så avslutas behandlingen ofta med en uppfräschning. Denna del kan variera beroende på hur fint det ser ut i munnen. Är du ny som kund, måste vi samla in mer data, göra en större utredning, ta fler röntgen samt fotografier på slemhinnor, undersökning av käkleder och muskler etc. Om du har passerat vissa åldersstreck tillkommer blodtrycksmätning och benskörhetstest. (Detat görs även vid vanliga återkommande undersökningar, också utan extra kostnad.) Denna undersökning tar ca 60-70 minuter. Återkommande undersökningar tar ca 30-40 minuter.