Vård hos oss 

 

Barn & Ungdomstandvård  

 

Barntandvård i Privattandvården började 1/1 2000.

Ni kan nu därför redan från början ta med era barn till oss för fortsatt hälsokontroll

utan några kostnader.

 

Ungdomstandvården är också kostnadsfri upp till och med det år man fyller 21.

Är du skriven i Västra Götalands-regionen har Du fri tandvård t.o.m. det år Du fyller 24.

 

Under uppväxten är det extra viktigt att följa bettutvecklingen samt att ge barn och

föräldrar stöd så att ett gott kost- och munhälsomönster etableras.

 

Vi har familjetandvård och tar hand om Dig och Din familj, ung som gammal.

Har Du barn som behöver speciellt omhändertagande, har vi gott samarbete

med specialister både inom tandreglering och barntandvård.

 

Vi har som kvalitetspolicy att tandläkaren undersöker barnets tänder varje år.

 

Blanketter 

För barn och tonåringar 3-21 år 

För unga vuxna 22-24 år 

 

 

 

 

Vuxentandvård 

 

Vuxentandvården har under många år dominerat vår verksamhet.

 

Vi har erfarenhet av totalplanering för en god mun- och tandhälsa.

Reparativ vård och förebyggande tandvård går hand i hand.

 

Munnen är kroppens spegel och munhälsan har enligt senaste forskningen stor

betydelse för den allmänna hälsan. Därför inriktar vi oss på att veta mycket mer om

er och er hälsa än bara laga tänder. Vi har utökat vår undersökning med blodtryck och
benskörhetsmätningar beroende på att allmänna hälsan har så stor betydelse för munnens
hälsa. Tandvårdsbehovet kan sannolikt hållas nere om vi upptäcker saker i tid!

 

Att fotografera tänder och munslemhinnor för att ha en bra grund för jämförelse av

er munhälsa kontinuerligt är ett vanligt inslag i vår verksamhet.

 

 

 

 

Lustgasbehandling 

 

Lustgasbehandling används av många anledningar.

Mest känt är det för behandling av tandvårdsrädda men det används också mot

kväljningsbesvär, till handikappade som t.ex har svårt med ryckningar och

ofrivilliga rörelser likaväl som vid generell omognad.

 

Ibland är det ett utmärkt komplement till vanlig bedövning när det är svårt att

uppnå total smärtfrihet.

 

Vid lustgasbehandling upplever man omvärlden annorlunda.

Det är framför allt ljudet som blir burkigare.

Jag ser nog likadan ut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantatbehandling 

 

Implantatbehandling är något som funnits i bruk sedan mitten av 1970-talet, då på

högskolor och av specialister.

 

Det är först under sista 10-15 åren som den blivit mer allmän inom tandvården.

 

Vår policy är att all implantatbehandling bör göras i samråd med specialist, då det

oftast krävs en total planering av samtliga tänder i båda käkarna även för enstaka implantat.

 

Vi utför den proletiska (brobyggande) delen och använder oss av specialister för den

kirurgiska delen.